VÄGAR OCH GATORS UTFORMNING

VGU (Vägar och Gators utformning) är en föreskrift som utges av Trafikverket. Reglerna i föreskriften är obligatoriska att användas inom Trafikverket, medan de för kommunerna tillsvidare skall ses ett rådgivande dokument.

Klicka på bilden nedan för att läsa hela skriften.

 undefined