MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Miljövänliga belysningsstolpar

Redan när vår stolpe befann sig på ritbordet så var ett av huvudmålen att skapa en stolpe som gav lägre påverkan på vår miljö – en miljövänlig och hållbar belysningsstolpe!

Idag är våra belysningsstolpar unika med sin låga materialåtgång och långa, hållbara livslängd. Detta gör stolparna betydligt mer miljövänliga än andra alternativ på marknaden.

Vi har nu tagit fram ett underlag som heter EPD (Environmental Product Declaration). Vi är den första tillverkaren av belysningsstolpar som tagit fram detta och hoppas att det kommer att underlätta för er som arbetar med miljö- och klimatdeklarationer. Detta är tredje steget i vårt arbete mot en lägre miljö- och klimatpåverkan.

Exempelvis är urlakningen av zink till naturen nästintill obefintlig. När stolpen till slut nått slutet av sin livslängd är allt material återvinningsbart, och av en gammal stolpe kan en ny tillverkas.

Det faktum att vi använder ca 30% mindre mängd stål och zink ger oss stora miljöfördelar i tillverkningen och vid transporter till och från fabrik. Tittar man på hela processen från tillverkning till återvunnen stolpe så har vi ett avsevärt mycket lägre koldioxid utsläpp. I jämförelse med traditionella varmförzinkade stolpar så sparar faktiskt 20 st av våra stolpar så mycket som 1 ton koldioxid över livscykeln.

I vår fabrik i Borlänge använder vi endast elektricitet från miljömärkt vattenkraft eller vindkraft. Vi använder inte heller någon våtlack, vilket är en process som kräver lösningsmedel. Vill du ha stolpen lackad så kan vi erbjuda detta via pulverlack eller termolack. Båda metoderna sker i slutna system utan lösningsmedel.

Tittar man på den totala miljöbelastningen enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimatpåverkan) och USEtox (gifter) visar det sig att våra stolpar totalt sett har så mycket som 10-50% lägre miljö påverkan jämfört med traditionella stolpar.

Förutom våra goda värden avseende global påverkan finns ännu en fördel. Den extremt låga urlakningen av material bidrar till att stolpens närmiljö inte påverkas av tungmetaller. Känsliga ekosystem, skyddsvärda arter och våtmiljöer kan finnas nära vägar och dess dräneringssystem.

Kort sagt, när du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Vi är godkända enligt Byggvarubedömningen, Basta och Sunda Hus.

 

Klicka här för att ladda ner vårt Northcone Miljö- och hållbarhetsintyg.

Klicka här för att ladda ner vår EPD